Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150342
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): SJM a družstevní byt
Text dotazu: můj dotaz se týká společného vypořádání majetku manželů. Byli jsme oddáni v roce 1991. Od roku 1992 do června roku 2014 jsem žila s manželem ve společné domácnosti. V červenci roku 2014 se manžel odstěhoval. Byt, ve kterém jsme společně žili od roku 1992, je družstevní byt, který byl mého otce. Byt nebyl v jeho osobním vlastnictví, otec byl podílníkem v bytovém družstvu s členským vkladem 55 000,-. V roce 1998 převedl otec veškerá práva a povinnosti na mě tj. dceru. Stala jsem se členkou bytového družstva a byla pouze se mnou sepsána nájemní smlouva. Chtěla bych se tedy zeptat, zdali tento družstevní byt je předmětem společného vlastnictví manželů nebo patří výlučně mě na základě dědictví po otci
Vloženo: 27. dubna 2015, 11:31 hod.
Odpověď na dotaz: Důležité je, jakým způsobem byl na vás převeden podíl v bytovém družstvu. V případě, že vám jej váš otec daroval nebo jste jej zdědila není tento podíl dle ustanovení § 709 odst. 1 písm. b občanského zákoníku součástí společného jmění manželů, ledaže by váš otec projevil při darování nebo v pořízení pro případ smrti jiný úmysl. V případě, že jste podíl v bytovém družstvu nabyla např. za úplatu, je i družstevní podíl jednoho z manželů součástí společného jmění manželů dle ustanovení § 709 odst. 3 občanského zákoníku.
Odpovězeno: 4. května 2015, 12:14 hod.

|