Internetová poradna » Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150348
Sekce dotazů: Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Doplatek příspěvku na péči
Text dotazu: od února 2015 byl manželce snížen pnp z 8 000,- kč na 4 000,- kč. 20.4. 2015 dostala verdikt odvolací komise, která jí pnp zvýšila na 8 000,-. Chci se zeptat, jaká je lhůta na doplacení toho rozdílu za únor až duben 2015. Tedy pokud vůbec nějaká lhůta existuje.
Vloženo: 29. dubna 2015, 10:04 hod.
Odpověď na dotaz: zákon o sociálních službách § 14 uvádí, že jestliže příspěvek byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, příspěvek se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož příspěvek nebo jeho zvýšení náleží, nejvýše však 3 roky nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na příspěvek nebo jeho zvýšení.
Úřad by měl rozdíl, na který má manželka nárok vyplatit bez zbytečných průtahů, ale žádné termíny na to nejsou. Musíte vyčkat, až Úřad práce z administruje podklady a následně příspěvek vyplatí.
Odpovězeno: 4. května 2015, 12:33 hod.

|