Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150360
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): nájemník se nenastěhoval do pronájmu - dluží za nájem?
Text dotazu: Pronajímám byt. S nájemníkem jsem podepsal nájemní smlouvu v prosinci 2014, měl nastoupit do podnájmu od 1. 2. 2015. Ale v průběhu ledna mi přišla výpověď z jeho strany bez udání důvodu. Tím začala běžet tříměsíční výpovědní lhůta, která se počítá od následujícího měsíce, tedy od 1. 2. 2015, a nájemce by měl nájemné za tři měsíce výpovědní lhůty uhradit. Nebo ne? Mam na tyto tři nájemné nárok? Vznikla mi tím škoda, jelikož jsem nemohl sehnat nájemníky, a byt byl nějaký čas prázdný.
Vloženo: 5. května 2015, 11:00 hod.
Odpověď na dotaz: Nájemce vám doručil, ještě než se do bytu nastěhoval, výpověď z nájemní smlouvy. Nájemce tak nedodržel podmínky nájemní smlouvy, kdy měl od 1. 2. 2015 platit nájemné. To, že v bytě nebydlel, je jeho věc. Od 1. 2.2015 do doby skončení nájmu bytu vám dluží nájemné. Nicméně, kdyby jste byt znovu pronajal ve výpovědní době nemůžete od nájemníka který se nenastěhoval požadovat nájemné za dobu od kdy jste byt znovu pronajal. Jestliže vám dlužné nájemné nezaplatí, pošlete mu předžalobní upomínku a po sedmi dnech od odeslání se můžete obrátit na soud se svým nárokem.
Odpovězeno: 18. května 2015, 08:21 hod.

|