Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150370
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Prodal jsem auto – kupující ho nepřepsal, co s tím?
Text dotazu: Prodal jsem auto. Dohodli jsme se, že kupec dostane plnou moc a vyřídí si přihlášení sám. Dostal tedy všechny papíry od vozu. Nyní jsem zjistil, že vozidlo stále není přihlášené a kupec nekomunikuje, nezvedá telefon, jen poslal sms, že auto přihlásí až bude mít peníze a čas. Jak toto řešit? Jít rovnou na policii? Nejsem si jist, jestli máme přímo ve smlouvě ošetřeno, že povinnost přihlášení jde na něj, protože jsme podepisovali pouze jednoduchou kupní smlouvu. Povinné ručení jsem zrušil.
Vloženo: 10. května 2015, 23:21 hod.
Odpověď na dotaz: Povinnost odhlásit vozidlo při jeho prodeji je povinností prodávajícího. Ten k tomu potřebuje standardní doklady (tj. technický průkaz, osvědčení o registraci a doklad o pojištění).
Kupující nemůže sám (i kdyby chtěl) provést odhlášení na sebe, neboť to je právní úkon prodávajícího. Prodávající to může vyřešit tím, že dá kupujícímu plnou moc s ověřeným podpisem na provedení odhlášení, k tomu ale musí dát i všechny doklady, čímž ztrácí kontrolu nad tím, jestli kupující přihlášení skutečně provede, jestliže ne vozidlo bude i nadále registrováno na prodávajícího.
Údaje v registru vozidel jsou pouze evidenční a nejsou s nimi spojeny žádné věcně-právní důsledky. Kdo je tedy vlastníkem vozidla, určuje smlouva a její podmínky a nikoli zápis v registru vozidel nebo technickém průkazu. Pro původního vlastníka tedy z takového zápisu neplynou konkrétní povinnosti např. v podobě povinnosti mít sjednáno povinné ručení nebo odpovědnost za to, co se děje s vozidlem apod., v danou chvíli totiž po prodeji už není ani vlastníkem nebo provozovatelem vozidla.
Samozřejmě je při prodeji auta nutno dbát na to, aby prodávající oznámil pojišťovně, že auto prodal (kopii kupní smlouvy) a povinné ručení zanikne k doručení takového oznámení. Pokud to prodávající neudělá, je jedno, že auto prodal, pořád musí platit povinné ručení.
Odpovězeno: 18. května 2015, 08:50 hod.

|