Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150371
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů
Předmět dotazu (nadpis): Druhý sňatek
Text dotazu: Já i moje přítelkyně jsme rozvedení a z minulých manželství máme každý dvě zletilé děti. Každý vlastníme svůj byt v osobním vlastnictví, dále hotovosti na svých účtech a nějaký movitý majetek. Já v budoucnu zdědím ¼ dvoubytového domu po rodičích. Nyní se chceme vzít a budeme žít v mém bytě. Mám několik otázek:

• Jak se bude vypořádávat náš majetek v případě rozvodu. Zůstane každému z nás automaticky byt a majetek nabytý před manželstvím a nebo i tyto věci budou předmětem vypořádání?

• Jak bude probíhat dědické řízení v případě smrti jednoho z nás?

o Bude pozůstalý manžel a děti zemřelého automaticky dědit polovinu majetku zemřelého i toho, který nabyl před manželstvím?

o Jaký bude dědický podíl manželky a mých dětí z mého bytu v případě mé smrti

o Jaký bude v případě, že v závěti odkážu po mé smrti celý byt manželce.
Vloženo: 11. května 2015, 16:27 hod.

|