Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150375
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): majetek dítěte a exekuce
Text dotazu: Příjde-li exekutor do bytu rodiče (který stále žije) může exekučně zabavit majetek, který patří dítěti?
Nemyslím jenom hračky, ale třeba i počítač, který dítě používá a byl koupený pro dítě. Když jsem se díval do NOZ, tak mi to není jasné. Majetek, ajk movitý, tak nemovítý patří dítěti a rodič je do svéprávnosti dítěte pouze správcem majetku dítěte, ne majitelem.
paragraf 901 sice zmiňuje co se děje v případě prohlášení úpadku na majetek rodiče, ale majetek dítěte je stále majetkem dítěte.
Vloženo: 12. května 2015, 17:52 hod.
Odpověď na dotaz: pokud je zřejmé, že se nejedná o majetek povinného, ale jde o majetek dítěte, např. dětské oblečení, hračky, dětské kolo apod., exekutor nemá právo tyto věci exekučně zabavit. U počítače a jiné elektroniky však bude již složitější prokázat, že se opravdu jedná o majetek dítěte, který exekutor postihnout nemůže, a ne o majetek povinného. V případě, že exekutor majetek ve vlastnictví dítěte přesto zabaví, je možné podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, případně dále vylučovací žalobu k soudu. V obou případech však musíte mít relevantní důkazy, že konkrétní věc je opravdu majetkem dítěte.
Odpovězeno: 23. května 2015, 10:45 hod.

|