Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150379
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): Nezdanitelné příjmy - příležitostná činnost
Text dotazu: Nezdanitelné příjmy - příležitostná činnost
Vloženo: 15. května 2015, 08:57 hod.
Odpověď na dotaz: Od roku 2014 je limit pro příležitostné příjmy 30 tisíc Kč (dříve 20 tisíc).
Znamená to, že pokud součet našich příjmů z příležitostných činností (bez odečtení výdajů) nepřesáhne v kalendářním roce 30 tisíc Kč, nemusíme tyto příjmy danit ani uvádět v daňovém přiznání.
Co patří do příležitostné činnosti
Jde o nárazové příjmy, na které nemáme živnostenský list, jako třeba posekání trávy u souseda na zahradě nebo prodej ovoce či zeleniny z vlastní zahrádky, tedy:
příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujeme příležitostně, ale máme na ně živnostenský list
příležitostný pronájem movitých věcí
zemědělská výroba, pokud ji neprovozujeme coby podnikatel, samostatně hospodařící rolník
příjem včelařů - pokud jsme během roku měli maximálně 60 včelstev (do konce roku 2013 to bylo jen 40 včelstev), počítá se nám jako příležitostný příjem 500 Kč na jedno včelstvo
Odpovězeno: 23. května 2015, 10:51 hod.

|