Internetová poradna » SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Exekuce, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150387
Sekce dotazů: SJM - společné jmění manželů, Rozvod manželství, Exekuce, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Je možno se bránit proti zadlužení ex manželem i po rozvodu?
Text dotazu: s ex manželem jsme rozvedeni již rok, rozdělení majetku bylo provedeno dohodou, býv. manžel se zavázal splácet závazky , jež vznikly za dobu manželství a které byly psány na mé jméno.
V manželství byla založená firma, kterou manžel nechal napsat na mne z důvodu, že nemohl vykonávat profesi, jež měl a zároven v ní podnikat sám na sebe. Tímto vznikly závazky vůči bankám, kde nabral firemní úvěry. Firma po jisté době krachla a zbyly pouze neuhrazené závazky, ty se ex manžel závazel splácet, vše je doloženo a sepsáno u soudu.
Bohužel se octnul v situaci, kdy z nějakého důvodu není schopen splácet celou dlužnou částku a žádá přeze mne o snížení částky, tím, že dluh je psán na mé jméno, banka nechce vyhovět požadavku, aby byl dluh přepsán na ex manžela, jež se ho soudně zavázal splácet.
Banka vyšla vstříct a splátku sníží, ale dluh zůstane na mém jménu dalších 6 let, a dalších 6 let bude trvat než dojde k výmazu z registru dlužníků, kde mne svým nevčasným splácením ex manžel dostal.
Existuje vůbec nějaká možnost jak dluh přespat na ex manžela? Jak se bránit,aby nebyl nový úvěr, který vznikne psán na mé jméno, tímto vlastně dochází k mému zadlužební i po rozvodu ne mou vinou.
Vloženo: 20. května 2015, 22:19 hod.
Odpověď na dotaz: pokud na jedné straně hovoříte o firmě a na druhé straně o tom, že dluhy jsou psané na vaše jméno, předpokládám, že nešlo o "firmu" ve smyslu obchodní společnosti, ale o podnikání, které na vás bylo psáno jako na osobu samostatně výdělečně činnou. Tento rozdíl je dosti podstatný, protože v jednom případě jde o dluhy obchodní společnosti, které jste např. pouze jménem společnosti sjednávala jako její jednatelka, zatímco v druhém případě jde o dluhy vás coby fyzické osoby.
Pokud jde o pozici věřitele, tak platí, že věřitel si závazek sjednal s nějakou konkrétní osobou a dohoda mezi dlužníkem a třetí osobou ho nemůže zbavit práva požadovat po dlužníkovi, aby splnil svůj závazek. Ač jste se s manželem domluvili na čemkoliv, ať se s bývalým manželem nyní domluvíte na čemkoliv, byla jste to vy, kdo se svým podpisem zavázal bance, že splní co s ní bylo ujednáno a banka má právo očekávat, že "dodržíte slovo" ať byly vaše motivy jakékoliv.
Pokud se třetí osoba zaváže, že bude platit za dlužníka (tzv. přistoupení k závazku), neznamená to pro věřitele, že by nemohl pro neplnění dluhu žalovat původního dlužníka - znamená to pouze to, že dlužník, pokud bude takto žalován, bude moci následně žalovat třetí osobu, že za něj dluh nesplnila tak jak slíbila.
Jinak řečeno - můžete po svém exmanželovi požadovat, aby hradil k čemu se zavázal, ale banku tu nemusí zajímat a stále může požadovat po vás, abyste hradila k čemu jste se jí svým podpisem zavázala vy (a neřeší zda a jak se následně s bývalým manželem vypořádáte).
Jediný, kdo vás případně může vyvázat z odpovědnosti za vámi sjednaný závazek je věřitel a ten, jak uvádíte, "přepsat dluh" na ex manžela odmítá. Variantou jak tohoto výsledku dosáhnout jak také to, že si ten, kdo má být do budoucna dlužníkem zajistí refinancování původního dluhu - pak nejde o "přepsání dluhu", ale o předčasné splacení původního dluhu (je třeba vzít v úvahu podmínky předčasného splacení) prostřednictvím nového dluhu (pokud si ho je "nový" dlužník schopen zajistit za rozumných podmínek, které je schopen dodržet - refinancování by nemělo sloužit k "vytloukání klínu klínem"). Neposoudím, do jaké míry je vzhledem k jeho dlužnické historii získání refinancování na jméno exmanžela reálné - v principu nic nezkazí, pokud v první fázi zajde do "své" banky a zkusí se na tuto možnost (získání půjčky za účelem vyplacení závazku exmanželky, který se již dříve zavázal uhradit) informovat.
Odpovězeno: 28. května 2015, 12:42 hod.

|