Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150404
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): Chtěl bych založit asociaci, jakou mám použít právní formu?
Text dotazu: Dobrý den, chtěl bych založit Asociaci, ale nikde na internetu jsem nenašel, jaká tomu odpovídá současná právní forma. Vím, že kvůlu změnám v občanském zákoníku z roku 2014 se občanská sdružení mění na spolky. Při založení občanského sdružení, nyní spolku je do názvu nutné uvést slova "spolek" nebo "zapsaný spolek" (dříve o.s. nebo občanské sdružení). Jak je možné, že existuje nespočet sdružení v ČR, které žádnou zkratku o.s. ani příponu občanské sdružení, nyní tedy "spolek" či "zapsaný spolek" nemají? Má potázka je, jakou jsou tyto Asociace právní formou, že nepodléhají nutnosti zahrnout "spolek" nebo (o.s z dřívejška) do názvu? Na internetu jsem si zjistil, že Sdružení se v novém občanském zákoníku rozumí jako Společnost. Tomu příliš nerozumím. Poradíte mi prosím jakou právní formu vybrat, abych docílil názvu a abych do názvu nemusel uvádět "spolek" nebo "zapsaný spolek".
Vloženo: 28. května 2015, 13:15 hod.
Odpověď na dotaz: V první řadě je třeba uvést, že pod označením "asociace" se skutečně nerozumí pouze jedna z forem sdružení v obecném slova smyslu. Asociace krajů české republiky je například druh sdružení, které má základ ve zvláštním zákoně (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, resp. zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze) ve spojení s § 20f zrušeného občanského zákoníku - jedná se o tzv. zájmové sdružení právnických osob. V případě zmiňované Asociace hotelů a restaurací České republiky se zase jedná o sdružení vzniklé na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který byl zrušen s účinností nového občanského zákoníku. Jedním z cílů nového občanského zákoníku bylo právě sjednocení úpravy různých sdružení a spolků. Vašim požadavkům by skutečně mohla vyhovovat ze současné právní úpravy tzv. společnosti, která je obsažená v novém občanském zákoníku pod § 2716 až § 2746 (dříve se jednalo o tzv. societas). Nový občanský zákoník mimo jiné nestanoví žádné zvláštní podmínky pro název této společnosti, proto by se mohlo jednat o vhodnou právní formu pro uskutečnění vašeho záměru. Pro úplnost jen dodám, že v nové soukromoprávní terminologii se již pod pojmem "společnost" nemyslí "obchodní společnost" (jak to bylo vžité dosud), neboť pro obchodní společnost a spolky se nově používá termín korporace, resp. obchodní korporace.
Odpovězeno: 4. června 2015, 14:49 hod.

|