Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150406
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Daň z příjmu při prodeji nemovitosti
Text dotazu: Rodiče mi darovali před necelým rokem nemovitost. Nyní zemřeli, já tuto nemovitost nepotřebuji, proto jsem se rozhodla ji prodat. Z čeho se vypočítá daň z příjmu? Kdybych nemovitost prodala až po dvou letech od nabytí, jak bych finančnímu úřadu prokázala, že v nemovitosti bydlím i když tam nemám trvalé bydliště a do nemovitosti docházím zhruba jednou týdně na kontrolu a posekání trávníku? Platím tam energie, pojištění domácnosti a stavby a pozemek kolem vstupu do domu, který je v nájmu od města. Ve skutečnosti tam ale nebydlí nikdo. A vlastně mohla jsem tam přece bydlet s rodiči, měla jsem tam své věci a za rodiči jsem docházela i když jsem tam nepřespávala a své skutečné bydliště mám jinde. Pokud by nastala taková situace a měla bych za to, že tam bydlím, když tam platím energie a mám tam své věci, musím tento příjem z prodeje zahrnout do daňového přiznání, které za mě podává zaměstnavatel?
Vloženo: 30. května 2015, 14:10 hod.
Odpověď na dotaz: Darování nemovitosti nebrání dalšímu prodeji
Pokud jste získali nemovitost, tedy byt, dům či pozemek darovací smlouvou. Nebrání to nijak v dalším prodeji této nemovitosti. Nemovitost můžete darovat dál nebo prodat bez omezení. Je třeba dávat pozor pouze na to, zda vám další převod neznemožňuje přímo darovací smlouva.
Při prodeji darované nemovitosti musíte počítat s následujícími výdaji:
1) Daň z převodu nemovitostí - tuto daň musíte zaplatit v každém případě při prodeji darované nemovitosti
2) Daň z příjmu - tuto daň musíte zaplatit v případě, kdy prodejní cena je vyšší než odhadovaná cena nemovitosti při realizaci darování (pokud nebyl zpracován odhad pro darování, bude ho třeba nechat zpětně zpracovat k datu darování). Daň z příjmu ve výši 15 procent se tak hradí z rozdílu ceny mezi hodnotou darované nemovitosti a kupní cenou za kterou tuto nemovitost dále prodáte. Daňový základ si můžete přitom snížit o účelně vynaložené výdaje na prodej nemovitosti jako jsou provize realitní kanceláři, uhrazená daň z převodu nemovitostí, náklady na zpracování znaleckého posudku apod.
Pokud se chcete úhradě daně z příjmu úplně vyhnout, pak máte možnost využít lhůt daných zákonem pro osvobození od této daně. Tyto lhůty jsou následující:
1) 2 roky v případě, kdy máte v nemovitosti po tuto dobu před prodejem bydliště
2) 5 let, pokud nemáte v nemovitosti bydliště a pouze ji vlastníte
Tyto lhůty musí být splněny v době od pořízení nemovitosti do jejího prodeje.
Na osvobození máte nárok i tehdy, když nemovitost prodáte v dřívějším termínu, ale utržené peníze investujete do 12 měsíců do pořízení jiného bydlení.

Pokud se jedná o bydliště, tak sama uvádíte, že nemovitost pouze navštěvujete za účelem kontroly a údržby, takže podmínka k osvobození v tomto ohledu není splněna. Dost dobře vám nemůžeme radit, jak by bylo možné oklamat finanční úřad ohledně vaší daňové povinnosti - jednalo by se potenciálně o trestný čin jak z naší tak vaší strany.

Daňové přiznání si poplatník podává sám, popřípadě prostřednictvím daňového poradce. Pochybuji, že to co za vás podává zaměstnavatel bude skutečně daňovým přiznáním, ale jen tzv. zúčtování daně. Pokud bude potřeba zdanit prodej nemovitosti, bude třeba toto zahrnout do normálního daňového přiznání.
Odpovězeno: 4. června 2015, 15:08 hod.

|