Internetová poradna » Rodina, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150415
Sekce dotazů: Rodina, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Dluh příbuzného v zahraničí
Text dotazu: jsem občanem ČR, mému bratrovi, který je občan SR, vznikl před zhruba 15 lety dluh u slovenské banky z důvodu krachu jeho podnikání. Bratr dluh nesplácel a přijel do ČR, kde se již cca 13 let zdržuje. S jeho podnikáním jsem neměla nic společného, a protože mi příbuzní ze Slovenska volají, že banka bude po nich, po mně, i po mých vnoučatech žádat uhrazení bratrova dluhu, chci se zeptat, nakolik je to v jejich pravomoci a zda-li už není dluh dokonce i promlčen.
Vloženo: 3. června 2015, 19:04 hod.
Odpověď na dotaz: neposoudím, v jakém stavu je předmětná pohledávka - slovenskému právu. V principu skutečnost, že se jedná o 15 let starý dluh nemusí znamenat, že je pohledávka promlčena - promlčecí lhůty obecně vzato vymezují, v jaké lhůtě musí věřitel to či ono učinit (podat žalobu, podat návrh na exekuci...) a pokud věřitel pečlivě činí vyžadované úkony ve stanovených lhůtách, nemusí k promlčení dojít nikdy (není nic tak výjimečného narazit na exekuci, která řeší dluhy z devadesátých let). Bez bližší znalosti situace je tudíž nutné počítat jak s možností, že dluh je již promlčený (banka nedělala co měla v řádných lhůtách), tak i to, že k promlčení nedošlo.
Na druhou stranu pokud jde o odpovědnost za dluhy svého bratra. Pokud jste se žádným způsobem nezavázala k úhradě dluhů bratra (spoludlužnictví, ručitelství, ..), nebo-li lidově řečeno jste se "neupsala" věřiteli, tak ze samotné skutečnosti, že jde o vašeho bratra, strýce dětí atd., odpovědnost za úhradu dluhů podle českého práva nevzniká. Odpovědnost za dluhy by na vás mohla přejít v důsledku dědického řízení (dědí se nejen aktiva, ale i pasiva), nicméně opět podle naší úpravy nemůže být nikdo nucen, aby byl něčím dědicem - i kdyby jste měla po bratrovi dědit, stačilo by dědictví odmítnout a následně byste s dluhy zesnulého neměla nic společného (samozřejmě ani s případnými aktivy).
Odpovězeno: 8. června 2015, 13:11 hod.

|