Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150417
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Chata na cizím pozemku a prodej chaty.
Text dotazu: Vlastním chatu, zapsanou v KN,která leží na cizím pozemku.Za pronajatý pozemek platím majiteli dle smlouvy roční nájemné 16 Kč za m2.Majitel pozemku chce moji chatu odkoupit s tím, že ji zbourá a postaví rodinný dům.(jde o lukrativní oblast a vlastní i sousední pozemek , tím se mu zvětší prostor),Částka, kterou nabízí za chatu je ale podstatně menší, než jsem zaplatila já při koupi chaty a s tím nesouhlasím. Také jsem mu nabídla ,že pozemek odkoupím,ale s tím nesouhlasil zase on. Vím, že při prodeji chaty má předkupní právo majitel pozemku.Zajímá mě, jestli ,i když mám smlouvu o pronájmu pozemku, mohu podat žalobu k soudu na zřízení věcného břemene,abych snáz sehnala kupce na chatu,protože majitel pozemku mě upozornil, že s případným novým majitelem chaty smlouvu o pronájmu pozemku nesjedná.Dohoda s ním nebude možná a já bych ráda chatu prodala, Děkuji za odpověď,nebo i za jinou radu při řešení této věci
Vloženo: 3. června 2015, 19:06 hod.
Odpověď na dotaz: vzhledem k tomu, že chatu chcete prodat, doporučoval bych vám, znovu se pokusit s vlastníkem pozemku dohodnout na ceně, například na základě odhadu znalce, který určí tržní cenu chaty. V případě, že se opravdu s vlastníkem pozemku nedohodnete bohužel nelze podat žalobu na určení věcného břemene, neboť máte uzavřenou nájemní smlouvu. V případě, že byste chatu prodala a nový vlastník chaty by se s vlastníkem pozemku nedohodl, stejně bude muset vlastník pozemku strpět užívací právo vlastníka chaty a pokud by s tímto novým vlastníkem majitel pozemku odmítl uzavřít nájemní smlouvu, musel by se právě vlastník pozemku domáhat soudního určení, aby mu nový vlastník chaty hradil nájemné, které by bylo určeno dle znaleckého posudku jako nájemné obvyklé v daném místě a lokalitě. Dle mého názoru věcné břemeno situaci neřeší, toto by bylo zřízeno tak jako tak za úplatu. Je zřejmé, že by mělo být i v zájmu vlastníka pozemku se dohodnout, neboť v opačném případě by mu nezbylo než iniciovat soudní spor.
Odpovězeno: 14. června 2015, 09:01 hod.

|