Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150420
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Insolvenční řízení dlužníka a nová exekuce na ručitele od věřitele dlužníka, je to možné?
Text dotazu: Dobrý den, mám dotaz. Dlužník je dva roky v insolvenci a vše řádně platí. Po dvou letech ručiteli zablokoval exekutor banku a hrozí exekucí. Během těch dvou let ručiteli nepřišel žádný dopis,upozornění,oznámení až ted. Má právo exekutor zablokovat účet v bance a hrozit exekucí, když je vše řádně hrazeno dlužníkem?
Vloženo: 4. června 2015, 14:24 hod.
Odpověď na dotaz: Dlužník - je v insolvenčním řízení a jeho povinnost je splatit určité % (min. 30%) dluhů a tím bude zbaven, při řádném plnění, povinnosti zaplatit zbytek dluhů.
Ručitel – nemá s insolvenčním řízení dlužníka nic společného až na to, že se měl do insolvenčního řízení také přihlásit. Z logiky věřitel nedostane z dluhu cca 70% a ručitel v případě, že dlužník neplatí a závazek je zajištěn ručením, má věřitel právo obrátit se na ručitele a žádat po něm, aby plnil závazek místo dlužníka. Pokud ručitel neplní dobrovolně (příčinou může být i to, že se o této situaci nedozví, protože si z různých příčin nepřečetl poštu), může proti němu být vedeno vymáhací řízení (soudní nebo rozhodčí) na jehož konci získává věřitel exekuční titul (rozhodnutí soudu nebo rozhodčí nález, který nabyl právní moci – již se proti němu nelze odvolat – vykonatelnosti – nebyla splněna stanovená povinnost, tj. uhradit dluh v určené lhůtě). Na základě exekučního titulu může být proti ručiteli zahájena exekuce.
Pro exekutory je určující, kdo je povinným – nemohou rozlišovat, zda se jedná přímo o dlužníka nebo ručitele, jsou povinni vést ji proti té osobě, proti které je exekuce nařízena. Nedá se vyloučit, že by se s exekutorem dalo domluvit na splátkovém kalendáři, bez souhlasu věřitele se však na takto sjednané splátkové kalendáře nedá spoléhat, neboť mezi další povinnosti exekutora patří snažit se vymoci peníze co nejrychleji.
www.pravnidotazy.eu
Odpovězeno: 8. června 2015, 13:14 hod.

|