Internetová poradna » Rodina, SJM - společné jmění manželů, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150422
Sekce dotazů: Rodina, SJM - společné jmění manželů, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Jaké jsou výhody darování majetku oproti dědění ?
Text dotazu: Výhody darování majetku oproti dědění ?
Vloženo: 4. června 2015, 15:02 hod.
Odpověď na dotaz: Výhody darování nemovitosti či jiného majetku oproti dědění či dědickému řízení jsou zřejmé. Díky darování, třeba i spojenému se zřízením služebnosti (věcného břemene) resp. výměnku můžete upravit a sám výlučně ovlivnit to, kdo váš majetek ještě za vašeho života a to samozřejmě i pro případ smrti získá.
Nejste tak odkázán na zákonná ustanovení upravující závazné podíly vašich dětí či jiných příbuzných, kteří vůči vám například vůbec nevyvíjí žádný vztah, ani se o vás nezajímají. To samé platí, pokud máte více dětí a jedno dítě je stíháno exekucemi, nevhodným způsobem života a tak rozhodně nehodláte tomuto potomkovi cokoliv ze svého majetku dát. Naopak chcete věnovat veškerý majetek pouze jednomu z vašich dětí, které je odpovědné, stará se o vás, miluje vás a vy mu tak chcete jeho péči vrátit a toto odpovědné dítě či jiného příbuzného zabezpečit.
V případě dědění, kdy se věc bude řešit až po vaší smrti, už věc nijak neovlivníte a hodný a odpovědný potomek na toto řešení bohužel doplatí. Pokud již nejsou žádní dědici, získá polovinu problémový potomek a polovinu majetku preferovaný. Je zřejmé, že se majetek rozdělí, případně bude předmětem exekuce a majetek tak vůbec nebude využit pro účely, které jste zamýšleli.
V případě darování se nic takového stát nemůže, protože veškerý majetek nebo pouze nemovitost jako nejhodnotnější část majetku přímo darujete svému oblíbenému potomkovi či příbuznému. Pokud bude vše připraveno kvalitně a profesionálně, ideálně s pomocí advokáta, nemusíte se ani vy ani obdarovaný obávat, že bude převod napaden nebo zneplatněn.
Další velkou výhodou jsou výdaje spojené s převodem. Zatímco v případě darování budou činit vaše celkové výdaje částku 3.500,-Kč maximálně 4.000,-Kč, včetně poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí, který je 1.000,-Kč. V případě dědění a vypořádání majetku v dědickém řízení činí tyto náklady za odměnu notáře, znalecké posudky apod. částku vyšší i než 15 či 20.000,-Kč, které bude muset uhradit váš potomek.
Odpovězeno: 14. června 2015, 09:21 hod.

|