Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150423
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): nabytí ideální 1/2 bytu po exekučním řízení - dohoda
Text dotazu: Na mého přítele bylo vyhlášeno exekuční řízení, skončilo dražbou nemovitosti (jeho poloviny) - bytu, kde jsme každý vlastníky ideální p1/2. Nový vlastník se se mnou spojil a mne by zajímalo řešení, protože byt bych velice nerada ztratila. V současné době sháním finance na vyplacení a zajímalo by mne, zda-li je možná cesta hrazení pronájmu jeho poloviny, protože v bytě se synem stále bydlíme a jakou dobu se tak může dít. Nevím, jaké jsou zákonné lhůty a jak postupovat, pokud se spoluvlastníci nedomluví. Protože nový nabyvatel je firma, která se tím zabývá, potřebuji nějaké relevantní informace, zda-li mám možnost se trochu bránit.
Vloženo: 5. června 2015, 23:06 hod.
Odpověď na dotaz: v popsané situaci, kdy vlastníte 1/2 nemovitosti a druhou polovinu vlastní jiná osoba, která ji koupila za účelem spekulace (stručně řečeno - nyní chce dosáhnout co nejlepšího výnosu), existují v základě dvě možnosti:
1) spolumajitelé se domluví na režimu, za kterých mají (pro tuto chvíli) zájem na trvání spoluvlastnictví. Je v principu na spoluvlastnících, jaký režim si domluví - pokud druhý spoluvlastník koupil podíl na domě nikoliv proto, že by chtěl nemovitost užívat či spoluužívat, ale proto, aby přes ní dosáhl zisku, může a nemusí být přístupný návrhu dohody, podle které budete nemovitost užívat výlučně vy s tím, že za užívání jeho poloviny budete hradit "nájem" v dohodnuté částce.
Zaměření protistrany v principu neovlivníte, když budete s protistranou jednat - v zásadě jí jde jen o peníze a jde o to, jestli ji dokážete přesvědčit, že to co chcete, je pro ni finančně výhodnější než to, co nechcete.
Do jednání obecně není dobré jít s tím, že máte jedinou možnost - mohu preferovat dohodu o nájmu, ale měl bych si uvědomit, že u částky X Kč je už pro mě zajímavější podíl vyplatit.
2) některý ze spoluvlastníků nebude chtít setrvat ve spoluvlastnictví a dojde k vypořádání. Nepodaří-li se dosáhnout oboustranně přijatelných podmínek, za kterým stranám vyhovuje setrvat ve spoluvlastnickém vztahu, docházíme k tomu, že podle současné právní úpravy není v zásadě nikdo nucen setrvat ve spoluvlastnickém vztahu. Kterýkoliv ze spoluvlastníků může nabídnout druhé straně vypořádání spoluvlastnictví a pokud se na podmínkách vypořádání nedokáží spoluvlastníci dohodnout, může kterýkoliv z nich podat k soudu návrh na soudní vypořádání. Soud má následně stanoveno pořadí, ve kterém má vypořádání řešit.
I. reální rozdělení - pokud je to smysluplně možné.
II. vyplacení - není-li možné reálné rozdělení, zkoumá soud, zda-li je někdo ze spoluvlastníků ochoten a schopen druhého vyplatit. Pokud by došlo k situaci, kdy se obě stany chtějí vyplatit vzájemně, má soud za úkol posoudit, komu je vhodné přiřknout nemovitost a komu finanční kompenzaci. V rámci vámi popsané situace byste samozřejmě měla "plusový bod" za to, že nemovitost užíváte se synem k bydlení. Pokud by protistrana nechtěla vyplatit vás, ale pouze by chtěla být vyplacena, bylo by zde řízení zřejmě o tom, o jakou částku má jít a zda jste ji ochotna a schopna uhradit.
III. prodej - není-li ani jedna ze stran ochotna a schopna druhou vyplatit, soud nařídí prodej nemovitosti a rozdělení výtěžku z prodeje.
Soudní řízení o vypořádání by samozřejmě znamenalo, že se vyřízení věci nějakou dobu protáhne, takže potenciálně lze jako vyjednávací pozici využít to, že pokud se na určité částce dohodnete nyní bez soudu, bude mít protistrana peněžní prostředky na účtu podstatně rychleji, než když se s vámi bude soudit.
Odpovězeno: 8. června 2015, 13:41 hod.

|