Internetová poradna » Rodina, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150424
Sekce dotazů: Rodina, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Nárok na příspěvek PHM a parkování
Text dotazu: Dobrý den , ráda bych se Vás zeptala , zda mi přísluší nárok na PHM a možnost parkování označené pro invalidy , když jsem dostala invlidní důchod 1.stupně.Děkuji Vám za odpověd.
Vloženo: 5. června 2015, 23:07 hod.
Odpověď na dotaz: příspěvek na provoz motorového vozidla, kterým patrně myslíte zkratku PHM, který byl poskytován jako roční dávka na zvýšené používání motorového vozidla těžce zdravotně postiženými byl zrušen a je nyní nahrazen příspěvkem na mobilitu. Tato dávka náleží osobě, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (podle podmínek po 1.1.2014) a která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována např. k lékaři, do zaměstnání apod. Další informace jsou dostupné zde: http://www.mpsv.cz/cs/8. Nárok na parkování vozidla na místech určených pro invalidy má nárok osoba, která je držitelem průkazu ZTP. Tato podmínka vyplývá z § 67 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Z jeho obsahu vyplývá, že parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu.
Z výše uvedených informací tedy vyplývá, že přiznání příspěvku na mobilitu i možnosti parkovat na vyhrazeném místě pro invalidity jsou podmíněny vydáním průkazu ZTP. Podmínky pro přidělení průkazu ZTP jsou popsány zde: http://www.mpsv.cz/cs/8#dsp Pro bližší posouzení, zda by vám vznikl nárok na přidělení tohoto průkazu by bylo vhodné zkonzultovat váš zdravotní stav s lékařem a také s pracovnicí příslušného úřadu práce.
Odpovězeno: 14. června 2015, 09:29 hod.

|