Internetová poradna » Rodina, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150427
Sekce dotazů: Rodina, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): platba dětí jednomu z rodičů
Text dotazu: jsme již 20 let rozvedeni, děti jsou již dospělé a mají své rodiny a své děti....manžel byl alkoholik a nyní jsme se dozvěděli, že by měl být umístěn do DD se zvláštním režimem - diagnoza alkoholová demence...bylo nám sděleno, že jeho důchod nebude postačovat na zaplacení jeho pobytu v tomto ústavu a že by to měly doplácet děti...je to pravda? zdá se nám to velmi nemorální, když otec o své děti ani vnoučata nikdy nejevil zájem...
Vloženo: 7. června 2015, 14:07 hod.
Odpověď na dotaz: zákon o sociálních službách umožňuje, aby poskytovatel sociálních služeb uzavřel dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou (ust. § 71 odst. 3). Jde o možnost. Zákon nikde nestanoví, že osoba blízká je povinná na takovouto dohodu přistoupit. Pokud dohodu uzavřít odmítne, může teoreticky riskovat, že se dotčená osoba (respektive za ní určený opatrovník) bude dovolávat plnění vyživovací povinnosti, ale o její existenci a rozsahu by musel rozhodnout soud, přičemž soud by měl v rozhodnutí zohlednit nejen potřebnost výživy na straně jedná a schopnost výživu poskytovat na straně druhé, ale i otázku, zda je poskytování výživného v souladu s dobrými mravy (dovedeno do extrému - zákon stanoví povinnost dětí přispívat na výživu rodičů, je-li to třeba, ale to ještě neznamená, že v dětství týrané a zneužívané dítě musí ve stáří živit rodiče, který ho týral a zneužíval).
Z hlediska poskytovatele sociálních služeb jde potenciálně o poněkud "prekérní" situaci - zákon o sociálních službách mu v zásadě neumožňuje neuzavřít smlouvu s žadatelem na základě toho, že příjmová situace žadatele svědčí o tom, že zřejmě nebude schopen hradit stanovené poplatky za službu (hovořím zde o zákonném základu, nikoliv o fakultativních poplatcích za služby, které by měl žadatel právo odmítnout). Na druhé straně, pokud přijme žadatele, který mu následně plně nehradí za službu, tak mu tyto prostředky chybí v rozpočtu na provoz a je otázkou, zda-li aktuálně získá dotaci, grant, dar atd. v rozsahu, aby si mohl dovolit tyto peníze v rozpočtu nemít. V praxi to u některých poskytovatelů sociálních služeb znamená, že oficiálně sice nemohou podmínit přijetí žadatele tím, že se rodina "dobrovolně" zaváže spolupodílet se na nákladech, ale neoficiálně je naznačováno, že pokud k tomu nedojde, tak dotčený žadatel (samozřejmě na základě zcela jiných okolností) nebude vybrán a volné místo v zařízení bude obsazeno jiným žadatelem.
Odpovězeno: 15. června 2015, 07:18 hod.

|