Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150429
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Jak darovací smlouva a darování ovlivňuje dědické řízení?
Text dotazu: Jak darovací smlouva a darování ovlivňuje dědické řízení?
Vloženo: 7. června 2015, 14:11 hod.
Odpověď na dotaz: Darování, které na základě darovací smlouvy realizoval dárce, který následně zemře, je nenapadnutelné v případě, kdy je smlouva kvalitně a bezchybně zpracována a řádný byl i celý proces darování.
Nicméně i darování realizované za života zemřelého má určitý vliv na dědické řízení a rozsah dědických podílů.
Platí, že pokud jeden z dědiců obdržel za života dárce například nemovitost v hodnotě jeden milion korun a zbylý majetek činí dalších milion korun, pak už se obdarovaný nepodílí na dědění zbytku majetku a tento majetek získává například druhý dědic, či více dalších dědiců.
To samé platí i v případě, kdy obdarovaný získá od dárce nemovitost v hodnotě milion korun a zbylý majetek po smrti dárce činí například jen 100 tisíc Kč. I v takovém případě už nebude obdarovaný, který je plně uspokojen darováním hodnotné nemovitosti dědit, ale zdědí tuto částku zbylí dědici, kteří nebyli uspokojeni za života dárce tímto darováním.
Přičemž platí, že obdarovanému v tomto případě zcela zůstává majetek, který za života dárce obdržel, nicméně už se pouze nepodílí na zbytkovém dědictví, tedy dalšímu majetku, který po sobě tento dárce jako zůstavitel zanechal.
Odpovězeno: 15. června 2015, 07:34 hod.

|