Internetová poradna » Exekuce, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150432
Sekce dotazů: Exekuce, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Proti čemu není možné se bránit v exekučním řízení
Text dotazu: Proti čemu není možné se bránit v exekučním řízení
Vloženo: 9. června 2015, 15:20 hod.
Odpověď na dotaz: V exekučním řízení není možné řešit, zda vymáhaná pohledávka vznikla či nikoliv (zda jste někomu způsobili škodu, k jejíž úhradě jste podle rozsudku povinni, zda jste si půjčili peníze, které máte podle rozhodnutí vrátit apod.). K tomu slouží řízení před soudem, kde je možné všechny uvedené skutečnosti tvrdit a prokázat. Jakmile bude vydáno rozhodnutí a toto rozhodnutí nabude právní moci, není již možné věc řešit uvedeným směrem. Jinými slovy – pokud si vymyslím, že mi dlužíte nějakou částku, tuto částku proti vám zažaluji a vy se nebudete žádným způsobem proti mému útoku (žalobě) bránit, může být vydáno rozhodnutí. Nebude-li proti tomuto rozhodnutí žádná obrana, nabude rozhodnutí právní moci a vykonatelnosti a mohu celý případ předat exekutorovi k vymáhání. To, že jsem si celou věc vymyslel a nikdy vám žádné peníze nepůjčil, zajímat nikoho v rámci exekučního řízení nebude. Obdržíte-li jakékoliv rozhodnutí, proti kterému je přípustná obrana a považujete-li takové rozhodnutí za nesmyslné či nesprávné, zvažte, zda se proti takovému rozhodnutí nebránit. Nekonání v tomto případě znamená přijetí povinnosti uvedené v rozhodnutí, a to s minimálními možnostmi jak takový stav napravit.
Odpovězeno: 16. června 2015, 14:21 hod.

|