Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150437
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Jak má darovací smlouva dle nového občanského zákoníku vypadat?
Text dotazu: Jak má darovací smlouva dle nového občanského zákoníku vypadat?
Vloženo: 12. června 2015, 10:36 hod.
Odpověď na dotaz: Darovací smlouva má jasné a nutné náležitosti, které je třeba dodržet a ve smlouvě uvést. Každá darovací smlouva na nemovitost podléhá schválení katastrálního úřadu pro zápis vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí. Jaké jsou tyto náležitosti?
1) Darovací smlouva musí obsahovat jména, rodná čísla, adresy trvalého bydliště, případně číslo dokladu jak dárce, tak obdarovaného
2) Dokument musí být označen jako "darovací smlouva"
3) Smlouva musí být uzavřena písemně a musí být vlastnoručně podepsána dárcem a obdarovaným s úředně ověřeným podpisem
4) V darovací smlouvě nesmí být uvedeno proti-plnění, například kupní cena
5) Na katastr nemovitostí se předkládá jeden výtisk darovací smlouvy s ověřenými podpisy všech účastníků, tedy dárce či dárců a obdarovaného, nebo obdarovaných
6) Musí být přesně a určitě uvedena definice nemovitostí, která jsou předmětem daru. Nesmí dojít v chybě v určení či označení
7) Nezapomeňte, že od nového roku je budova součástí pozemku, který se převádí a má stejného vlastníka. Převádí se tak pozemek spolu s příslušenstvím - budovou
8) Je možné do darovací smlouvy zanést i dříve věcné břemeno doživotního užívání, nově výměnek.
Odpovězeno: 18. června 2015, 08:39 hod.

|