Internetová poradna » Rodina, Výživné (alimenty)

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150438
Sekce dotazů: Rodina, Výživné (alimenty)
Předmět dotazu (nadpis): Péče rodičů o děti po rozvodu manželství
Text dotazu: Péče rodičů o děti po rozvodu manželství
Vloženo: 12. června 2015, 10:38 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud se manželům narodily společné děti, které jsou v době rozvodu manželství ještě nesvéprávné a nezletilé, musí ještě před rozvodem samotným opatrovnický soud v samostatném řízení rozhodnout o úpravě poměrů rodičů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství. Je v zájmu dítěte, aby se rodiče na porozvodové péči o dítě dohodli, soud není povinen tuto dohodu schválit. Soud vždy i v případě dohody bude zkoumat, zda navržená dohoda je v souladu se zájmy dítěte. Pokud soud dojde k závěru, že dohoda rodičů neodpovídá zájmům dítěte, dohodu neschválí a o péči pak rozhodne autoritativně. Soud může pro dobu po rozvodu svěřit nezletilé nesvéprávné dítě nejen do péče některého z rodičů, (potažmo jejich společné či střídavé péče), ale nově i do péče jiné osoby, je-li to opět v zájmu dítěte.
Odpovězeno: 18. června 2015, 08:41 hod.

|