Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150440
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Vyplácení podílu u zdědění spoluvlastnického podílu
Text dotazu: Ráda bych se zeptala na povinnost vyplacení podílu z nemovitosti. Můj otec vlastní se svou sestrou rodinný dům po svých rodičích, kteří již nežijí (otec 1/4, sestra 3/4). Otec se nyní přihlásil o své peníze. Sestra mu ale celou částku odpírá. Je možné "nařídit" vyplacení podílu podle ceny odhadu ?
Vloženo: 13. června 2015, 20:22 hod.
Odpověď na dotaz: Vlastnictví podílu na nemovitosti nezakládá nárok na vyplacení podílu. Otec může sestře svůj podíl prodat, cena se stanoví dohodou a cena by měla být tržní (obvyklá) k místě a času. Pokud dohoda nebude možná, pak může otec podat žalobu k soudu na zrušení podílového spoluvlastnictví (vyplacení). Soud bude hledat řešení, v krajním případě nemovitost prodá a peníze rozdělí v poměru spoluvlastnických podílů. V současné době může svůj podíl prodat komukoli, nyní již neexistuje předkupní právo, kromě nabytí v dědictví, kde je předkupní právo do jednoho roku od právní moci dědictví.
Odpovězeno: 18. června 2015, 08:53 hod.

|