Internetová poradna » Rodina, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150444
Sekce dotazů: Rodina, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Dědění po bratranci
Text dotazu: Dědění po bratranci
Zemřel můj bratranec, nebyl ženatý, s nikým nežil, neměl potomky, nežijí ani jeho rodiče. Závěť nezanechal. Má sice brata, ale podle jeho vyjádření nic nechce. Mám za to, že je ve skutečnosti jediný oprávněný dědic, kdo bude nyní oprávněným dědicem pokud odmítne dědictví ? V této souvislosti podle jakého zákona bude projednáváno dědictví, podle data úmrtí, nebo data projednávání dědictví v případně platnosti NOZu ?
Vloženo: 15. června 2015, 08:14 hod.
Odpověď na dotaz: Bude se postupovat podle právní úpravy platné ke dni úmrtí. Pokud bratr odmítne dědictví, pak záleží na tom, zda má bratr děti. Pokud ano, budou bratrovy děti dědit rovným dílem. Předpokladem pro dědění ve čtvrté dědické skupině je, že nedědí žádný ze zůstavitelových potomků, zůstavitelův manžel nebo partner, žádný ze zůstavitelových rodičů, sourozenců, synovců a neteří ani tzv. spolužijící osoba. Ve čtvrté dědické skupině dědí stejným dílem zůstavitelovi prarodiče; nedědí-li žádný z nich (tj. žádný z rodičů zůstavitelova otce ani žádný z rodičů zůstavitelovy matky), dědí rovným dílem jejich děti, tj. zůstavitelovi strýcové a tety. Pokud nikdo nedědí ani ve čtvrté dědické skupině, připadne pozůstalost státu. Nový občanský zákoník používá terminologii třídy dědiců a v šesté třídě dědí i bratranci a sestřenice.
Odpovězeno: 18. června 2015, 09:03 hod.

|