Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150445
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Kdy požádat o osvobození od placení zbylých závazků v oddlužení
Text dotazu: Dobrý den,jsem v insolvenci rok a čtvrt,mám splaceno prozatím 38%závazků,mohu požádat soud o prominutí zbytku závazků? Nebo jde alespoň požádat soud o snížení splátky? Děkuji za odpověď
Vloženo: 15. června 2015, 17:16 hod.
Odpověď na dotaz: Předpokladem pro to, aby dlužník mohl požádat soud o osvobození od zbývající částky dluhů, je skutečnost, že:
a) uhradil alespoň 30% svých závazků přihlášeným věřitelům – toto je u vás splněno,
b) u oddlužení formou splátkového kalendáře musí být současně splněno také to, že uběhlo 5 let plnění dluhů formou splátkového kalendáře – tot není u vás splněno.
Dříve než po uplynutí 5 let trvání oddlužení formou splátkového kalendáře je možné požádat soud o osvobození od zbývající částky dluhů pouze v případě, kdy dlužník uhradil 100 % přihlášených dluhů.
Snížení splátek - nalezneme v § 398 odst. 4 Insolvenčního zákona:
„Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.“ – toto mělo být podáno při návrhu povolení oddlužení, nyní je již pozdě.
Odpovězeno: 18. června 2015, 09:09 hod.

|