Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150448
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): vlastnictví 1/2 bytu druhou vlastní vydražitel firma
Text dotazu: Na mého přítele bylo vyhlášeno exekuční řízení, skončilo dražbou nemovitosti (jeho poloviny) - bytu, kde jsme každý vlastníky ideální p1/2. Nový vlastník se se mnou spojil a mne by zajímalo řešení, protože byt bych velice nerada ztratila. V současné době sháním finance na vyplacení a zajímalo by mne, zda-li je možná cesta hrazení pronájmu jeho poloviny, protože v bytě se synem stále bydlíme a jakou dobu se tak může dít. Nevím, jaké jsou zákonné lhůty a jak postupovat, pokud se spoluvlastníci nedomluví. Protože nový nabyvatel je firma, která se tím zabývá, potřebuji nějaké relevantní informace, zda-li mám možnost se trochu bránit.
Vloženo: 16. června 2015, 14:19 hod.
Odpověď na dotaz: ano, užívá-li byt výlučně pouze jeden ze spoluvlastníků, má druhý spoluvlastník právo požadovat vydání tzv. bezdůvodného obohacení ve výši odpovídající tržnímu nájemnému, a to ve výši poměrné dle spoluvlastnického podílu spoluvlastníka - neuživatele bytu. Samozřejmě takový postup vyžaduje vzájemnou dohodu mezi spoluvlastníky. Nedojde-li mezi spoluvlastníky k dohodě, může kdykoliv kterýkoliv ze spoluvlastníků podat k soudu návrh na vypořádání podílového spoluvlastnictví. V návrhu musí spoluvlastník uvést, jakým způsobem má být spoluvlastnictví vypořádáno, tedy zda mu má být byt přikázán do vlastnictví s tím, že druhého spoluvlastníka vyplatí, nebo zda má soud byt prodat a rozdělit výtěžek mezi spoluvlastníky.
Odpovězeno: 19. června 2015, 12:35 hod.

|