Internetová poradna » Insolvence, Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150455
Sekce dotazů: Insolvence, Práce
Předmět dotazu (nadpis): ukončení pracovní poměru z důvodu nevyplacení mzdy
Text dotazu: Nastoupila jsem do nového zaměstnání po tříleté mateřské dovolené. Byla se mnou uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou. Nástup od 11.2.2015. V měsíci únoru jsem oddělala jen 3 dny. Od 16.2.2015 až do konce měsíce jsem byla na paragrafu s dcerou. V měsíci březnu jsem oddělala 18 dnů.Potom byly 4 dny pracovní neschopnosti kvůli drobnému úrazu oka.Ta trvala od 18.3.2015 do 23.3.2015. V měsíci dubnu jsem oddělala 22 dnů, z toho jeden den byl státní svátek. V měsíci květnu jsem oddělala 14,5 dne.Z toho byly dva dny státní svátky.Potom jsem čerpala 2,5 dne dovolenou.A od 26.5.2015 jsem v pracovní neschopnosti,v které dle lékařů setrvám dva až tři měsíce nejméně. Potřebovala bych vědět, jestli se zkušební doba kvůli překážkám které mi vznikly (paragraf,nemocenská)prodloužila,tudíž stále trvá. Další problémem je,že mi zaměstnavatel nevyplatil ještě mzdu za měsíc duben.Výplatní termín je k 20.dni v měsíci. Bohužel tyto problémy jsou u něj stále.Chtěla bych proto ukončit pracovní poměr z důvodu nevyplacení mzdy.Dočetla jsem se,že podle zákoníku práce § 56, zaměstnanci který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Aktuálně tedy takovému zaměstnanci náleží odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. Nevím však jak postupovat pokud jsem stále ještě v pracovní neschopnosti.A zda bych měla nárok na dvouměsíční odstupné.A také jak formulovat ukončení. Zaměstnavatel si již našel za mě náhradu,takže se mnou již nepočítá.Děkuji.
Vloženo: 18. června 2015, 10:35 hod.
Odpověď na dotaz: Podle ust. § 35 zákoníku práce se zkušební doba prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené. Překážkou v práci se rozumí i doba dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Pokud Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (těchto "dalších" 15 dnů se počítá ode dne splatnosti mzdy - ve vašem případě tedy od 20. dne příslušného měsíce), můžete skutečně okamžitě zrušit pracovní poměr. Je nutno tak učinit písemně a ve zrušení uvést jako důvod nevyplacení mzdy v dané lhůtě. Písemné vyhotovení zrušení pracovního poměru je třeba zaměstnavateli doručit, a to buď osobně (proti potvrzení přijetí takové výpovědi), nebo poštou (zaslat s dodejkou). Pracovní poměr můžete zrušit i během doby vaší pracovní neschopnosti, je třeba si však uvědomit, že při takovém skončení pracovního poměru skončí i vaše pracovní neschopnost a zaměstnavatel vám tedy nebude povinen vyplácet dávky nemocenského pojištění.
Odpovězeno: 23. června 2015, 15:09 hod.

|