Internetová poradna » Rodina, Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150460
Sekce dotazů: Rodina, Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): manželova exekuce na mé vozidlo
Text dotazu: Dobrý den, chci se poradit. Manžel měl v roce 2002 soudem určený dluh za dopravní podniky. V roce 2007 dostal exekuční příkaz a to šestkrát na částku 205kč s úroky a odměnami tedy jedna vymáhaná částka činí 14500kč. V roce 2005 jsme se staly manželé a teď mi přišel příkaz že mám odevzdat do deseti dnů svůj automobil. Jsem na rizikovém těhotenství a máme malé děti, bydlíme na vesnici a auto potřebuji skoro každý den. Mohu se nějak bránit?
Vloženo: 20. června 2015, 19:05 hod.
Odpověď na dotaz: Můžete se bránit, a to tak, že exekutorovi zašlete neprodleně úředně ověřenou (nejlépe notářem) kopii technického průkazu automobilu, z něhož bude jasné, že vlastníkem automobilu jste vy a nikoli váš manžel. Dále bych exekutorovi zaslala i kopii lékařské zprávy o vašem těhotenství. Kdyby i přesto všechno automobil chtěl zabavit bylo by nutné, a to do 30 dní ode dne zabavení automobilu podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu v souladu s ust. § 68 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.). K tomuto návrhu bude opět nutné přiložit raději úředně ověřenou kopii technického průkazu vozidla a rovněž i zdravotní zprávy o vašem těhotenství a pro jistotu i doklad o tom, že jste v pracovní neschopnosti. V tomto případě by bylo zabavení automobilu i v rozporu s dobrými mravy.
Odpovězeno: 23. června 2015, 15:29 hod.

|