Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Finance, Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150462
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Finance, Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): Druh a družka jsou povinni spolužití prokázat finančnímu úřadu ?
Text dotazu: Druh a družka jsou povinni spolužití prokázat finančnímu úřadu ?
Vloženo: 21. června 2015, 17:20 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud se jedná o dar mezi osobami spolu-žijícími, například mezi druhem a družkou. Je třeba již dopředu připravit podklady a důkazy o tom, že tito lidé skutečně společně žili alespoň dvanáct měsíců před podpisem darovací smlouvy a společně hradili výdaje spojené s provozem společné domácnosti. Takovým důkazem, který je finanční úřad povinen přijmout, jsou například čestná prohlášení přátel a známých dárce a obdarovaného (tyty čestné prohlášení se podepíšou a podpis se ověří), dále složenky, či výpisy z účtů prokazující úhradu služeb spojených s bydlením či nájem, dále to může být také trvalé bydliště dárce a obdarovaného na jedné adrese apod. Prokázání spolužití doporučuji udělat hned po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Vyhnete se tak pozdějším starostem, kdy vás může finanční úřad kontaktovat až po mnoha letech s výzvou k doložení splnění podmínek pro osvobození od darovací daně, kdy však může být už pozdě pro obstarání důkazů o spolužití. Navíc vlastní aktivitou se vyhnete jakémukoliv podezření, že jste se chtěli úhradě darovací daně protiprávně vyhnout.
Odpovězeno: 23. června 2015, 15:36 hod.

|