Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150463
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): víc exekucí dali by se pozastavit a platit jen jedna
Text dotazu: Dobrý den když mám víc exekucí dali by se pozastavit a platit jen jedna a až ji zaplatím tak platit druhou a tak postupně děkuji
Vloženo: 21. června 2015, 17:22 hod.
Odpověď na dotaz: žádat o zastavení exekuce můžete pouze tehdy, když víte, že exekuce nemá z nějakého důvodu probíhat, např. proto, že dluh byl po vydání rozhodnutí zaplacen, pohledávka oprávněného je promlčena nebo je tu nějaký jiný důvod, proč by exekuce probíhat neměla. Pokud nejste schopen zaplatit celou exekuci najednou, ale chcete předejít provedení exekuce, je vhodné obrátit se co nejdříve na exekutora s nabídkou splátkového kalendáře. V návrhu popište vaši sociální situaci a nabídněte měsíční splátku, kterou budete hradit. Při stanovení této částky buďte realističtí. Nenabízejte více, než budete skutečně schopni pravidelně platit. Rovněž můžete požádat o odklad exekuce. Aby vám bylo vyhověno, musíte však doložit , že jste se ocitl bez své viny přechodně v takovém postavení, že by neprodlená exekuce mohla mít pro vás nebo pro příslušníky vaší rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Příkladem takového vašeho postavení může být např. dočasné zhoršení vašeho zdravotního stavu. Návrh je nutné podat u exekutora, který exekuci provádí. Pokud takový návrh není svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, nesmí exekutor po dobu do rozhodnutí o takovém návrhu činit žádné úkony směřující k provedení, ale domnívám se, že exekutor návrh zamítne již jen z principu. Možné řešení by bylo podat návrh na oddlužení.
Odpovězeno: 28. června 2015, 11:19 hod.

|