Internetová poradna » Exekuce, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150465
Sekce dotazů: Exekuce, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Dluh, o kterém jsem nevěděla
Text dotazu: Dobrý den, nyní mi došel dopis o exekuci na 20 tis. Pracovala jsem v roce 2011 u čpp. Jak tak čtu, tak mi tam vznikl dluh 1251Kč, což vůbec nechápu jak. Nikdy mi nikdo nezavolal, nenapsal, že bych měla něco uhradit. Ano, trvalé bydliště jsem měla na druhé straně republiky, ale šéfka moc dobře věděla, že se stěhuju na Šumavu, tak mi mohla dát vědět. Jak mám nyní postupovat, můžu čpp žalovat? Nebo nemám šanci tohle vyhrát? Jsem opravdu zoufalá, přece nebudu platit něco, za co ani nemůžu :(. Prosím o radu. Co se týče té exekuce.. Musí nebo můžou mi vyhovět se splátkovým kalendářem? Můj měsíční příjem činí 500Kč, živím dítě a doma na zabavení nic nemám. Předem moc děkuji za jakoukoli radu, pomoc.. nevím jak dál.
Vloženo: 22. června 2015, 14:29 hod.
Odpověď na dotaz: To, že šéfka věděla kam se stěhujete nemuselo mít žádný vliv (jedině, že jste toto nahlásila písemně a máte o tomto doklad), protože jestliže dluh vznikl, žalobcem byla zřejmě centrála společnosti a ta jistě podala návrh žaloby na místně příslušný soud, tedy soud kde jste měla trvalé bydliště. Jestliže si nejste vědoma vzniklého dluhu, pro jeho zjištění budete muset nahlédnou do spisu na soudě, který vedl nalézací řízení. Rozsudek již těžko změníte, neboť soud vám dal prostor na vyjádření, ačkoli jste o tom nevěděla. Problematiku tzv. předžalobní výzvy upravuje § 142a, odst. 1., Občanského soudního řádu, ve kterém stojí následující: „Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.“ Tudíž, dle výše uvedeného paragrafu, aby vzniklo žalobci právo na náhradu nákladů řízení, musí žalobce zaslat žalované straně nejpozději 7 dní před podáním žaloby výzvu k plnění daného dluhu. Tato výzva se zasílá na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu. V případě, že tak žalobce neučiní, nemá právo, aby mu v případě, že s žalobou uspěje, byly ze strany žalovaného uhrazeny i náklady řízení. Náklady řízení nejsou myšleny náklady exekučního řízení či náklady exekuce, ale náklady soudního (nalézacího) řízení. Tudíž i takovýto dluh, u něhož nebyla zaslána předžalobní výzva neboli výzva k plnění a u něhož byl žalobce se svou žalobou u soudu úspěšný a získal tak pravomocné a vykonavatelné soudní rozhodnutí (exekuční titul), muže být dále vymáhán prostřednictvím nařízení výkonu exekuce. Co se týče druhé části vašeho dotazu, soudní exekutor nemá povinnost vyhovět žádosti o splátkový kalendář. Avšak i bez nastavení splátkového kalendáře můžete pravidelně zasílat platby na úhradu dlužné částky. V takovémto případě bych vám doporučil, abyste k daným platbám vždy připojila vzkaz pro příjemce ve znění: Platba na jistinu. Vlivem toho by soudní exekutor měl vaše platby použít na úhradu jistiny dluhu, ze které plynou případné úroky. Čím tedy bude jistina dluhu nižší, tím bude i nižší nárůst úroků z ní plynoucích. Závěrem je nutné říci, že bohužel pravidelné zasílání úhrad na dlužnou částku nebrání soudnímu exekutorovi přistoupit k dalším úkonům exekuce.
Odpovězeno: 28. června 2015, 11:44 hod.

|