Internetová poradna » Rodina

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150467
Sekce dotazů: Rodina
Předmět dotazu (nadpis): Vyměnila jsem zboží, ale prý záruka znovu neběží, jak to?
Text dotazu: v roce 2012 jsem zakoupila u TVProducts nafukovací postel. v roce 2014 (ještě před vypršením 2leté záruč. lhůty) jsem ji musela reklmovat („ucházela“). Reklamace kladně vyřízena, dostal jsem novou postel. Letos cca2 týdny zpět se mi stala stejná situace. Opět začla ucházet. Šla jsem do prodejny, vše vysvětlila. Bylo mi řečeno, že reklamace se již na to nevztahuje. Je tomu opravdu tak? Když mi vymění zboží (ještě na konci záruč. lhůty), nezačíná běžet nová záruční doba (2 roky)??
Vloženo: 22. června 2015, 14:34 hod.
Odpověď na dotaz: Bohužel nový občanský zákoník již nepočítá s během nové záruční doby u vyměněného zboží. Dle přechodných ustanovení však platí, že právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, se řídí dosavadními právními předpisy. Běh záruční doby vyměněného zboží by se měla vztahovat „stará“ úprava a měla by tak po výměně zboží začít běžet nová dvouletá záruční doba.
Odpovězeno: 28. června 2015, 11:56 hod.

|