Internetová poradna » Výživné (alimenty), Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150474
Sekce dotazů: Výživné (alimenty), Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Exekuce na již ukončené výživné
Text dotazu: Exekuce na ukončené výživné
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, přítel si podal žádost o zrušení výživného z důvodu zletilosti syna, které bylo soudem který rozhodl v litopadu 2014 zrušeno k 1.1. 2014 ,toto výživné platil na syna exekučně. Avšak toto výživné je mu nadále stahováno. To musí ještě zvlášť požádat o zastavení exekuce, nebo jak se postupuje
Vloženo: 24. června 2015, 14:08 hod.
Odpověď na dotaz: Nejspíš došlo k tomu, že exekučními srážkami bylo hrazeno nejen řádné výživní, ale i dlužné. V případě, že soud rozhodl o zrušení vyživovací povinnosti vašeho přítele k jeho synovi z důvodu nabytí zletilosti daného syna, pak poté soudní exekutor by již neměl používat exekuční srážky z příjmu na úhradu řádného výživného, ale pouze na dlužné výživné. Ale exekutor to ještě ani vědět nemusí a jedná v dobré víře. Doporučil bych zaslat na příslušný exekutorský úřad vyrozumění o tom, že na základě soudního rozhodnutí mu byla zrušena vyživovací povinnost vůči jeho synovi a tudíž již nemá povinnost hradit nadále řádné výživné. Z toho důvodu by exekuční srážky z jeho příjmu měli jít již jen na úhradu dlužného výživného. K danému vyrozumění je vhodné připojit kopii soudního rozhodnutí o zrušení dané vyživovací povinnosti.
Odpovězeno: 28. června 2015, 12:45 hod.

|