Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150477
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Lze v kupní smlouvě použít formulaci „prodávající přenechává nemovitost jak stojí leží…“ a zbavit tak prodávajícího odpovědnosti i za skryté vady?
Text dotazu: Lze v kupní smlouvě použít formulaci „prodávající přenechává nemovitost jak stojí leží…“ a zbavit tak prodávajícího odpovědnosti i za skryté vady?
Vloženo: 25. června 2015, 14:49 hod.
Odpověď na dotaz: Odpověď je jednoznačná – nelze! Nový Občanský zákoník sice obsahuje § 1918: Přenechá-li se věc jak stojí a leží (úhrnkem), jdou její vady k tíži nabyvatele. To neplatí, nemá-li věc vlastnost,o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo již si nabyvatel vymínil. Toto ustanovení zákona je velmi podobné § 501 OZ platného do 31.12.2013. K tomuto ustanovení vydal v r. 2007 Nejvyšší soud ČR rozhodnutí (sp. zn. 21 CDO 5236/2007), ve kterém de facto říká, že nemovitost není věcí určenou úhrnně (tzn. bez individuálního druhového a množstevního rozlišení věcí jako by byly např. všechny věci nacházející se ke dni prodeje ve skladu) a nelze na ni „jak stojí a leží“ uplatnit. NS dal za pravdu žalobkyni, která požadovala slevu z kupní ceny z důvodu skryté vady. Přestože v kupní smlouvě bylo sjednáno ustanovení, že nemovitost je prodávána jak stojí a leží, prodávající s touto argumentací neuspěl.
Odpovězeno: 28. června 2015, 13:07 hod.

|