Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150479
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Věřitel se nepřihlásil do insolvenčního řízení a požaduje platbu
Text dotazu: Bylo nám s manželem schváleno oddlužení. Věřitel, který si opoměl přihlásit pohledávku, nás nyní bombarduje fakturami a žádá zaplacení, tedy oproti jiným věřitelům, kteří se řádně přihlásili, ji žádá zaplatit v plné výši. Tvrdí, že se neměl jak přihlásit, nebyli jsme kontaktní apod., přitom v rejstříku byla jak naše kontaktní adresa, tak kontakt na správce, který by jistě zařídil zkontaktování. Další věřitel mi opakovaně zasílá výzvy k zaplacení své pohledávky, přesto, že si svou pohledávku přihlásil a bude uspokojena, každý měsíc zasílá výzvy k úhradě splátek do mého emailu. Napsala jsem mu zdvořilý dopis, že jde zřejmě o automat a aby stopli tyto výzvy, že nemohu platit žádné splátky. Odpovědí mi byl arogantní mail, kde mi řekli, že mi budou výzvy i nadále každý měsíc zasílat, protože jim dlužím peníze a pokud uhradím vše, co jim dlužím, výzvy stopnou. Můžu se nějak bránit?
Vloženo: 26. června 2015, 13:53 hod.
Odpověď na dotaz: pokud jde o pohledávku, která měla být přihlášena do oddlužení a věřitel ji v soudem stanovené lhůtě nepřihlásil, nemá věřitel bohužel nárok v rámci oddlužení obdržet ani poměrnou část své pohledávky. Z lidského hlediska je možná pochopitelné, že věřitel nemusel sledovat (ani nemusel vědět, že je třeba sledovat) insolvenční rejstřík, nicméně po právní stránce je bohužel situace celkem jednoznačná. Pokud by věřitel chtěl pohledávku vymáhat, nebylo by mu to soudem umožněno - v zásadě jedinou šancí (pokud tedy nejde o pohledávku, na kterou se obecně nevztahuje osvobození od zbytku pohledávek) pro něj je, že s oddlužením nebudete úspěšná. Pokud jde o druhého věřitele, pak samozřejmě je rovněž jasné, že věřitel nemá nárok na úhradu ve vyšší částce, než jaká vychází podle rozpisu stanoveného soudem.
Nechcete-li další výzvy pouze ignorovat, lze si představit, že byste formálně vyzvala věřitele, aby se zdržel zasílání upomínek na plnění mimo rámec insolvenčního řízení s tím, že v opačném případě budete další opakované upomínky řešit soudně coby obtěžování, popřípadě necháte posoudit, zda-li takovéto výzvy nemají charakter navádění k zvýhodnění věřitele.
Odpovězeno: 28. června 2015, 13:10 hod.

|