Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Daňové dotazy, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150483
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Daňové dotazy, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Kdy je darování bezplatné a nepodléhá dani?
Text dotazu: Kdy je darování bezplatné a nepodléhá dani?
Vloženo: 28. června 2015, 13:21 hod.
Odpověď na dotaz: Darování je osvobozeno od daně darovací v případě, kdy darování realizují na základě darovací smlouvy příbuzné osoby. Tedy osoby zařazené v I. skupině - příbuzní v řadě přímé a manželé, nebo osoby zařazené v II. skupině kam patří například příbuzní v pobočné řadě - sourozenci, synovci a neteře, tedy a strýcové, manželé dětí, tedy zeťové a snachy, rodiče manžela, manželé rodičů, případně pak osoba, která žila ve společné domácnosti s dárcem a společně se podíleli na úhradě nákladů spojených se společnou domácností a to alespoň 12 měsíců před darováním. V případě příbuzenského svazku mezi dárcem a obdarovaným se tak nejen neplatí žádná darovací daň, nemusí se podávat finančnímu úřadu ani daňové přiznání, ale také se nemusí hradit žádná daň z převodu nemovitostí ani žádná jiná daň. Jako jediný výdaj ve vztahu ke státu tak platí pouze platba 1 000,-Kč poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Odpovězeno: 6. července 2015, 19:20 hod.

|