Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150485
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): návrh exekuce a její oznámení povinnému
Text dotazu: Dobrý den, pokud zástupce oprávněného podá k exekutorovi návrh na exekuci či naopak dojde k stáhnutí tohoto návrhu, je povinností advokáta nebo exekutora povinného s tímto seznámit či nikoli. Děkuji
Vloženo: 29. června 2015, 13:14 hod.
Odpověď na dotaz: podá-li oprávněný (věřitel) návrh na zahájení výkonu rozhodnutí - exekuce, předloží soudní exekutor tento návrh místně příslušného exekučnímu soudu, který (zpravidla) návrhu vyhoví a usnesením rozhodne o zahájení exekuce a pověření exekutora. V takovém případě má soudní exekutor povinnost zaslat exekuční návrh spolu s usnesením exekučního soudu povinnému až spolu s prvním exekučním příkazem (např. exekuční příkaz k postižení bankovního účtu povinného nebo jeho mzdy). Vezme-li oprávněný svůj návrh zpět po zahájení exekuce, rozhodne exekutor o zastavení exekuce a vydá o tom usnesení, které zašle také povinnému.
Odpovězeno: 6. července 2015, 19:32 hod.

|