Internetová poradna » Insolvence, Dlužníci, dluhy, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150487
Sekce dotazů: Insolvence, Dlužníci, dluhy, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Neplatící najemce bytu, je insolvenci
Text dotazu: Neplatící najemce, je insolvenci
máme problémového nájemníka,dluží nájemné, má konflikty se sousedy, je v insolvenci - povoleno oddlužení od roku 2012. Naštěstí dlužné nájemné už splácí. Chceme mu ukončit smlouvu co nejdříve - ale až poté, co splatí dluh, jinak přijdeme o peníze.
Ve smlouvě má napsáno: "Nájem bytu zaniká prohlášením INSOLVENCE na majetek nájemce. Pronajímatel může ukončit smlouvu pokud je nájemce v prodlení s nájmem 10 dnů. Nájemce souhlasí s tím, že pokud dojde ke skončení nájemního poměru, má pronajímatel právo bez jakéhokoliv postižení předměty, jež se nacházejí v bytě nájemce uskladnit ... bez jakékoliv povinnosti zajistit mu náhradní byt nebo náhradní ubytování. Nájemce s tímto postupem vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy."
Když dáme nájemci výpověď, už dlužen nebude, ale stále BUDE V INSOLVENCI. PO UPLYNUTÍ VÝPOVĚDNÍ LHŮTY - pokud se nebude chtít vystěhovat, pravděpodobně nemůžeme nic dělat násilím.Můžeme mu vyměnit zámek, a nepustit ho do bytu?
Nebo musíme čekat do ukončení smlouvy? Jeho konflikty se sousedy nejsou tak vážné, aby to stačilo na výpověď. Stejně nelze dát výpověď dokud dluží, protože bychom už dlužné peníze nikdy neviděli.
Vloženo: 30. června 2015, 16:33 hod.
Odpověď na dotaz: výpověď z nájmu je možné dát jak ze zákonných důvodů, tak z důvodů uvedených ve smlouvě, pokud ovšem neodporují zákonu. Pokud se nájemce po uplynutí výpovědní lhůty nevystěhuje, máte právo podat žalobu na vyklizení bytu k soudu. Před podáním žaloby je vhodné nájemce písemně upozornit, že již obývá byt bez právního důvodu a pokud se neodstěhuje, podáte žalobu.Výměna zámku a nevpuštění do bytu nemá žádnou oporu v zákoně a v krajním případě by vám mohl bohužel hrozit i trestněprávní postih. Doporučuji tedy s nájemcem uzavřít dohodu o úhradě dlužného nájemného a případně i dohodu o ukončení nájemního vztahu. Nicméně je pravdou, že vyklizení bytu tímto způsobem není možné zajistit. Také bych se obrátil na insolvenčního správce nájemníka. Rozhodující je od kdy vám dluží nájemné, jestliže dluh vznikl po usnesení o oddlužení, tak porušil toto oddlužení. A podal bych na něj žalobu na zaplacení dluhu.
Odpovězeno: 6. července 2015, 19:59 hod.

|