Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150490
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): insolvence a příspěvek na mobilitu
Text dotazu: můj přítel je druhým rokem v osobním bankrotu. Nyní mu byl přiznán plný invalidní důchod, průkaz ZTP a příspěvek na mobilitu ve výši 400 Kč měsíčně. Bude se vztahovat exekuce i na tento sociální příspěvek?
Vloženo: 1. července 2015, 21:08 hod.
Odpověď na dotaz: Invalidní důchod je postižitelným příjmem v oddlužení a měl by tak být zohledněn spolu s dalšími příjmy při provádění jednotlivých splátek v rámci schváleného oddlužení splátkovým kalendáře. Příspěvek na mobilitu ve výši 400 Kč nelze postihnout srážkami, jelikož se jedná o účelově vázané sociální dávky sloužící k zabezpečení základních potřeb dlužníka.
Odpovězeno: 6. července 2015, 20:20 hod.

|