Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150496
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): úroky z exekuce, která je již splacena
Text dotazu: Můj přítel splácel 5 let 30 tisíc exekutorovi a když už to má splacené tak si exekutor napočítal další 2tisíce za to že to prý splácel dlouho a že to jsou další úroky za dlouhé splácení.Moc se mi to nezdá ,prosím oradu.Přítel je bez práce a posílal 400měs.
Vloženo: 3. července 2015, 13:33 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud je v příslušném rozhodnutí v exekučním titulu (např. platební rozkaz, rozsudek), v němž je stanovena povinnost vašeho přítele uhradit dlužnou částku a rovněž povinnost uhradit úroky z prodlení, a to "do zaplacení" (do zaplacení celé jistiny), je skutečně váš přítel povinen takové úroky uhradit. Úroky je však možné spočítat až v okamžiku, kdy je vymáhaný dluh (jistina) skutečně zaplacen, ve vašem případě tedy až ve chvíli, kdy přítel uhradil na účet exekutora celou jistinu. Pokud tedy exekutor provedl vyčíslení dlužných úroků, a pokud vyčíslení provedl správně, postupoval v souladu se zákonem. Nepředložil-li exekutor vašemu příteli podrobné vyúčtování úroků, doporučuji si u exekutora takové vyúčtování vyžádat, nejlépe písemnou žádostí. Úroky se počítají v sazbě uvedené v příslušném rozhodnutí a vždy ze skutečně dlužné jistiny v tom kterém období.
Odpovězeno: 15. července 2015, 15:05 hod.

|