Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150505
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): Otec zemřel, měl úvěr o kterém jsme nevěděli, bude muset úvěr někdo uhradit.
Text dotazu: Zjistili jsme, že otec měl nesplacený spotřebitelský úvěr ve výši 200.000,- Kč. Dědické řízení dosud neproběhlo, ale dluh by v plné výši měl přejít na matku a to v rámci společného jmění manželů. Otázka tedy je, skutečně po úmrtí manžela přechází dluh ze spotřebitelského úvěru, který uzavřel pouze manžel na jeho ženu?
Jedná se o spotřebitelský úvěr u České spořitelny. V bance nám k úvěru nechtějí nic říci a odkazují na dědické řízení. Máme strach, že úvěr bude narůstat o pokuty a další položky, protože není v současné době splácen. Tedy otázka, může spotřebitelský úvěr, který není splácen z důvodu úmrtí dlužníka dále narůstat o různé smluvní pokuty atd? Co by matka měla v této chvíli udělat?
Vloženo: 8. července 2015, 18:41 hod.
Odpověď na dotaz: Manželé jsou solidární dlužníci, tzn. že odpovídají za dluhy společně a nerozdílně a věřitel může po každém manželovi požadovat splacení celé částky. Vaše matka by tedy měla pokračovat ve splácení, pokuty budou upraveny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Pokud se věřitel přihlásí se svou pohledávkou do dědického řízení, pak budou za polovinu pohledávky odpovídat všichni dědicové v poměru svých dědických podílů. Jestliže se nepřihlásí, zaplatí vše matka sama.
Odpovězeno: 15. července 2015, 15:30 hod.

|