Internetová poradna » Společnosti, s.r.o., spolky, Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150506
Sekce dotazů: Společnosti, s.r.o., spolky, Práce
Předmět dotazu (nadpis): Podmínky založení agentury zprostředkovaní práce
Text dotazu: Zprostředkování brigád v zahraničních zemích: v případě možnosti založení takové společnosti se jako automatická varianta nabízí pracovní agentura. Pokud jsem se dobře dočetl, na zřízení pracovní agentury ovšem člověk potřebuje dané vzdělání, nebo několikaletou praxi v oboru. Tímto se dostávám k předmětu mého zájmu – je možné zprostředkovávat dané služby, vystupující přitom jinak než pracovní agentura, tj. jakožto klasické s. r. o. nebo jiným způsobem?
Vloženo: 8. července 2015, 18:47 hod.
Odpověď na dotaz: Zprostředkováním zaměstnání se rozumí:
a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,
b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení,
c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.
Takto zprostředkovávat zaměstnání smí jen krajské pobočky Úřadu práce nebo agentury práce (tedy fyzické nebo právnické osoby, které mají příslušné povolení od Generálního ředitelství Úřadu práce). Za zprostředkování zaměstnání se nepovažuje zveřejňování nabídek zaměstnání sdělovacími prostředky nebo prostřednictvím elektronických médií v případech, kdy není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi zaměstnavateli a fyzickými osobami, které se o práci ucházejí (inzertní servery). K této činnosti není potřeba žádného povolení a může tak činit kdokoliv. Pokud chcete zprostředkovávat zaměstnání, potřebujete příslušné povolení. Agentura práce je fyzická osoba nebo právnická osoba s příslušným povolením - důležité je ono povolení. Zprostředkování zaměstnání bez příslušného povolení je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do 2.000.000 Kč.
Odpovězeno: 15. července 2015, 15:34 hod.

|