Internetová poradna » Rodina, Výživné (alimenty)

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150508
Sekce dotazů: Rodina, Výživné (alimenty)
Předmět dotazu (nadpis): po poření otcovství můžu "potomka" vydědit?
Text dotazu: Po 15 letech jsem zjistil, že "dcera" není moje podle testů DNA (nebyla mi vůbec podobná) letos jí bude 19 let, od 15 let jsem ji neviděl, přestala se mnou komunikovat, přesto že jsem jí nic neřekl. Myslím, že jí bývalá manželka něco napovídala, jelikož se bojí, aby se to nedověděla. Mohu tedy zažádat u soudu o zrušení otcovství? Nikde o tom nic nepíší, zda to vůbec v plnoletosti jde a zda je vůbec nějaká šance? Nejspíš ještě studuje, platím řádně výživné. A také zda je možné ji vydědit z důvodu, že se se mnou vůbec nestýká?
Vloženo: 9. července 2015, 18:55 hod.
Odpověď na dotaz: Zrušení otcovství není je pouze tzv. popření otcovství. Popřít otcovství je však možné nejpozději do šesti let po narození dítěte, ve vašem případě již uběhla. Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Přestože tedy popěrná lhůta ve vašem případě již uběhla, můžete podat k okresnímu soudu v místě bydliště vaší dcery návrh na popření otcovství. Popření otcovství blíže upravují § 785 – 793 nového občanského zákoníku (NOZ). Pokud byste neuspěl s popřením otcovství, co se týče výživného. Výživné nelze přiznat tehdy, pokud je to v rozporu s dobrými mravy. Rozporem s dobrými mravy by mohla být i skutečnost, že hradíte výživné na nevlastní dítě. Můžete podat k soudu v místě jejího bydliště návrh na zrušení vyživovací povinnosti z důvodu rozporu s dobrými mravy.
Jestliže hodláte svoji nevlastní deru vydědit, je zapotřebí podle nového občanského zákoníku sepsat tzv. prohlášení o vydědění před notářem. V tomto prohlášení by měl být uveden některý ze čtyř zákonných důvodů, na základě kterých je možné neopominutelného dědice vydědit. Neopominutelného dědice lze vydědit tehdy, jestliže: vám neposkytl potřebnou pomoc v nouzi nebo o vás neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl nebo byl odsouzen pro trestný čin spáchaná za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život. Neuvedete-li v prohlášení o vydědění důvod vydědění, má neopominutelný dědic právo na povinný podíl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění. Vydědění blíže upravují § 1646 – 1649 NOZ.
Odpovězeno: 22. července 2015, 12:59 hod.

|