Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150510
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Je přípustné určit poručníka dárcem?
Text dotazu: Chtěl bych darovat nemovitost dceři. Je jí osm let. Jsem v invalidním důchodu. Je mi 61 let. Z předešlého manželství mám dvě děti. Dcera 36 roků a syn 31 rok. Nemovitost, kterou chci darovat nejmladší dceři je mým majetkem. Dceřiným poručníkem bych ustanovil manželku, matku mé nejmladší dcery (lze to? ).
Předmětem by byl jeden ze dvou domů, které vlastním. V tomto domě bydlíme. Krom toho vlastním ještě jednu nemovitost, kterou jsem měl dříve na podnikání, ale nyní jsem invalidní důchodce, takže již nepodnikám. Tuto zmíněnou nemovitost bych eventuálně mohl darovat těm starším potomkům. Kromě toho mám ještě pole, které by mohlo být předmětem dědictví. S manželkou vlastníme nemovitost, garáž, a to každý polovinu. Prosím o informaci jak bych mohl dům, ve kterém bydlíme darovat nejmladší dceři. Detaily mohu doplnit.
Vloženo: 10. července 2015, 14:19 hod.
Odpověď na dotaz: Darování jistě možné je. Majitelé např. rodiče mohou za svého života darovat svůj majetek komukoliv. Pokud stačí darovat vše a v dědictví zůstane jen majetek nepatrné hodnoty, tak dědicové vůči obdarovaným žádný nárok uplatňovat nemohou. Pokud majitelé darovali jen část svého majetku a obdarovaným je jeden z dědiců, pak ostatní dědicové mohou navrhnout započtení daru na dědický podíl. V případě nemovitosti se tak musí dít na základě písemné darovací smlouvy, na jejímž podkladě pak dojde k zápisu do katastru nemovitostí. Pokud je dcerce 8 let, tak již ze zákona platí, že jednat do její plnoletosti bude a to i v případě daru, za ní její zákonný zástupce, což jste vy a vaše žena, tedy její rodiče. Zvláštní poručnictví tedy zřizovat nemusíte. Co ale musíte obrátit se na opatrovnický soud, aby darovací smlouvu nezletilému dítěti schválil.
Pozůstalý manžel a děti zemřelého budou dědit podle platného zákona, tedy i majetku před manželstvím.
Majetek ve výlučném vlastnictví zůstavitele jde do dědictví celý, majetek v SJM se nejprve vypořádá - t.j. polovina náleží pozůstalému manželovi a polovina jde do dědictví. Dědí manželka a děti rovným dílem. Pokud máte dvě děti, z manželova bytu budete dědit 1/3. Pokud byste měli další nemovitost v SJM, pak by pozůstalému manželovi z ní příslušela 1/2 plus jedna třetina z druhé poloviny, celkem tedy 2/3. To vše za předpokladu, že jste nesepsal závěť, případně listinu o vydědění. Současná právní úprava umožňuje dohodu dědiců.
www.pravnidotazy.eu
Odpovězeno: 22. července 2015, 15:09 hod.

|