Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150511
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Darování nemovitosti cizí osobě podléhá darovací dani?
Text dotazu: Darování nemovitosti cizí osobě podléhá darovací dani?
Vloženo: 11. července 2015, 22:57 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud darujete nemovitost cizí osobě, která není vůči vám v žádném příbuzenském vztahu, pak nikoliv vy, ale tato osoba je povinna uhradit darovací daň z hodnoty obdarovaných věcí, která činí až 15 procent z této hodnoty. U nemovitostí se přitom hodnota zjišťuje znaleckým posudkem pro účely této daně. Obdarovaný je také povinen podat ve lhůtě tří měsíců od povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí daňové přiznání a sám si daň darovací vypočítat a finančnímu úřadu ve stanovené lhůtě uhradit. Darování mezi cizími osobami je z hlediska daní a poplatků, tedy celkových nákladů transakce nejméně výhodný, naopak od darování mezi příbuznými, kde je forma převodu darováním bezkonkurenčně nejvýhodnější. I levnější varianta je pro budoucího obdarovaného, že místo darování nemovitost prodat (koupit).
Odpovězeno: 15. července 2015, 15:40 hod.

|