Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150513
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Dědictví po manželovi a jeho závěť
Text dotazu: Dobrý den, žiji s přítelem, skoro manželem, když uzavřeme v červenci manželství, v jeho bytě. Nastěhovala jsem se k němu. Je to jeho byt. Podílím se normálně na provozu domácnosti. Má dvě děti. Ráda bych se informovala, pro případ, že ovdovím, jak to bude s jeho majetkem. Dohodli jsme se, že u notáře sepíše závěť, ve které bude uvedeno, že mohu dožít v jeho bytě. Aby mě jeho děti nevyhodily, jak sám řekl. Chtěla bych vědět, zda v případě závěti, to nejde i jinak .Např. bych jeho děti vyplatila. Tudíž zda bych byla jako manželka zahrnuta do dědického řízení? Během soužití jsme s koupili garáž. Pokud by uvedl v závěti, že bude v budoucnu jeho syna, nebudu mít na ni žádný nárok? Jde mi o informaci, pokud rozdělí majetek závětí, zda spadám jako manželka do dědického řízení?
Vloženo: 12. července 2015, 21:20 hod.
Odpověď na dotaz: Pozůstalý manžel a děti zemřelého budou dědit podle platného zákona, tedy i majetku před manželstvím.
Majetek ve výlučném vlastnictví zůstavitele jde do dědictví celý, majetek v SJM se nejprve vypořádá - t.j. polovina náleží pozůstalému manželovi a polovina jde do dědictví. Dědí manželka a děti rovným dílem. Pokud máte dvě děti, z manželova bytu budete dědit 1/3. Pokud byste měli další nemovitost v SJM, pak by pozůstalému manželovi z ní příslušela 1/2 plus jedna třetina z druhé poloviny, celkem tedy 2/3. To vše za předpokladu, že jste nesepsal závěť, případně listinu o vydědění. Současná právní úprava umožňuje dohodu dědiců. Účastníky dědického řízení jsou dle ust. §110 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici. Manželka je účastníkem, pokud se v řízení o pozůstalosti rozhoduje o právech a povinnostech ze společného jmění při zániku manželství smrtí. Pokud tedy nebudete mít společné jmění upraveno odlišně od zákona, budete účastníkem řízení o pozůstalosti vždy, i pokud nebudete dědicem dle závěti. Pokud váš manžel sepíše závěť, bude soudem pověřený notář postupovat dle závěti a tedy vůle zůstavitele. V závěti může manžel zůstavit o svém majetku dle své vůle, nesmí však zapomenout na povinné díly nepominutelných dědiců, tedy jeho dětí, kdy je možné jim pouze vyplatit částku, která odpovídá velikosti jejich povinného dílu, a tedy nemusí nutně dědit nemovitosti. U garáže záleží, kdo byl uveden v kupní smlouvě jako kupující, případně jedná-li se o nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí, kdo je zapsán jako vlastník. Pokud pouze váš budoucí manžel, je garáž jeho a vy tedy na ni nebudete mít případně žádný nárok, pokud bude odkázána synovi. Pokud jste vedeni jako podíloví spoluvlastníci, v dědickém řízení se bude jednat pouze o manželově podílu, váš případný podíl tím nebude nijak dotčen.
Odpovězeno: 22. července 2015, 15:26 hod.

|