Internetová poradna » Insolvence, Dlužníci, dluhy, Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150514
Sekce dotazů: Insolvence, Dlužníci, dluhy, Práce
Předmět dotazu (nadpis): Zaměstnavatel nám nezaplatil výplaty – můžeme na něj podat insolvenční návrh?
Text dotazu: Byli jsme zaměstnáni u firmy(s.r.o.) a majitel nám nezaplatil za 2měsíce mzdu-duben a květen. Nyní se přestěhovala firma neznámo kam, ale sídlo na webu má pořád stejné a majitel už nekomunikuje ohledně splátek, vyplacení... Chceme s ním zahájit insolvenční řízení, jsme zatím 4,ale každého propustil/nebo sám odešel v různou dobu-je toto podstatné?Rádi bychom se obrátili na odpovídající úřad, ale nevíme na jaký se máme obrátit...
Vloženo: 12. července 2015, 21:24 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud chcete s vaším bývalým zaměstnavatelem zahájit insolvenční řízení a úspěšně se v něm domáhat uspokojení vašich mzdových nároků, je nutné prokázat, že váš bývalý zaměstnavatelem je v úpadku. Zaměstnavatel by přitom byl v úpadku, pokud má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Z vámi uváděných informací vyplývá, že zřejmě bude splněna podmínka ad a) mnohosti věřitelů (jste čtyři) a i podmínka ad b) existence peněžitých závazků po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Zbývá tedy ještě splnit podmínku ad c), tj. prokázat platební neschopnost zaměstnavatele. Přitom se má za to, že zaměstnavatel není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže - zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo - je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo - není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo - nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. Podáním insolvenčního návrhu a za splnění určitých podmínek nechat proplatit část neuhrazených mezd od Úřadu práce ČR. Tato možnost je ovšem (mimo jiné) časově omezena tzv. rozhodným obdobím, které se počítá od měsíce podání insolvenčního návrhu - proto vám doporučuji podat insolvenční návrh co nejdříve.
Odpovězeno: 22. července 2015, 15:31 hod.

|