Internetová poradna » Rozvod manželství

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150516
Sekce dotazů: Rozvod manželství
Předmět dotazu (nadpis): k jakému okamžiku nabývá právní moc rozvod při zpětvzetí odvolání proti rozvodu.
Text dotazu: Chtěla bych se zeptat, k jakému okamžiku nabývá právní moc rozvod při zpětvzetí odvolání proti rozvodu. K této problematice jsem našla toto: § 222 (1) Jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo; to neplatí u rozsudku, kterým bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, že je neplatné nebo že není, a u rozsudku, kterým bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství. Podle mého názoru by rozvod měl nabýt právní moc v okamžiku zpětvzetí odvolání. Je to tak?
Vloženo: 13. července 2015, 23:09 hod.
Odpověď na dotaz: § 222 občanského soudního řádu je obecnou úpravou pro zpětvzetí odvolání, kdy skutečně platí, že pokud odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo. Řízení o rozvod manželství je však dále upraveno dle § 383 a násl. zákona o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.). V rámci této úpravy je obsaženo speciální ustanovení § 396 o zpětvzetí odvolání. Dle tohoto ustanovení zastavil-li odvolací soud řízení o odvolání proti rozsudku, jímž bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, proto, že odvolání bylo odvolatelem vzato zpět, nastane právní moc rozsudku dnem právní moci usnesení o zastavení odvolacího řízení. Právní moc rozsudku tak nenastane okamžikem úkonu zpětvzetí, jak uvádíte, ale okamžikem nabytí právní mocí usnesení o zastavení odvolacího řízení.
Odpovězeno: 22. července 2015, 15:41 hod.

|