Internetová poradna » Rodina

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150517
Sekce dotazů: Rodina
Předmět dotazu (nadpis): Jaký jsou termíny zdravotních prohlídek řidičů po 65 roce věku.
Text dotazu: Dobrý den. Jaký jsou termíny zdravotních prohlídek řidičů po 65 roce věku. Děkuji.
Vloženo: 14. července 2015, 21:10 hod.
Odpověď na dotaz: Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a pak každé 2 roky, tedy v 65, 68, 70, 72, 76 letech atd. Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit povinné osobě termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou výše uvedené lhůty. www.pravnidotazy.cz
Odpovězeno: 15. července 2015, 15:41 hod.

|