Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150518
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Pohledávku, pro kterou je vedena exekuce, jsem již uhradil
Text dotazu: Pohledávku, pro kterou je vedena exekuce, jsem již uhradil, a to ještě před zahájením exekučního řízení, tj. před podáním návrhu na nařízení exekuce, což jsem schopen doložit.
Vloženo: 14. července 2015, 21:14 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže jste celou pohledávku uhradil oprávněnému (věřiteli) ještě před zahájením exekučního řízení, podejte k exekutorovi návrh na zastavení exekuce a současně návrh na odklad exekuce. Jestliže by byla pohledávka uhrazena částečně, podejte u exekutora návrh na částečné zastavení exekuce, nejdříve si však ověřte, zda tato případná částečná úhrada již není zohledněna v samotném návrhu na nařízení exekuce. K návrhu na zastavení nebo částečné zastavení exekuce je potřeba doložit důkazy prokazující úhradu pohledávky. www.pravnidotazy.cz
Odpovězeno: 15. července 2015, 15:42 hod.

|