Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Daňové dotazy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150519
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Daňové dotazy
Předmět dotazu (nadpis): Do kupní smlouvy účastníci uvedou, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Bude prodávající ručitelem za neuhrazenou daň?
Text dotazu: Do kupní smlouvy účastníci uvedou, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Bude prodávající ručitelem za neuhrazenou daň?

Do kupní smlouvy účastníci uvedou, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Bude prodávající ručitelem za neuhrazenou daň? A prodávající již dále nemá žádné povinnosti? Kupující zašle finančnímu úřadu daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, kopii kupní smlouvy, popis nemovitosti k výpočtu směrné hodnoty. Jsou ještě nějaké další povinnosti, které je potřeba udělat?
Vloženo: 14. července 2015, 21:16 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud bude v kupní smlouvě výslovně uvedeno, že poplatníkem z daně nemovitých věcí je kupující, prodávající není ručitelem této daně. Daňové přiznání k této dani je poplatník (kupující) povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci. Přílohou daňového přiznání je písemnost, na jejímž základě bylo zapsáno vlastnické právo do katastru nemovitostí, s přiloženým vyrozuměním katastrálního úřadu o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, je-li nemovitá věc evidována v katastru nemovitostí. Přílohou daňového přiznání by mohl být i znalecký posudek, pokud poplatník nechce vyplňovat přílohu daňového přiznání pro výpočet směrné hodnoty.
Odpovězeno: 22. července 2015, 15:45 hod.

|